Selkeyttä elämän tarkoitukseen valmennuksellaTransformatiivinen valmennus ohjaa kohti syvempää muutosta ja vie kohti voimakasta vapautumista kaikilla olemisen tasoilla. Vapautuminen tuo uuden elämän energian, joka antaa mahdollisuuden olla yhä enemmän kosketuksissa korkeimpaan itseen. 

Kosketus tähän muuttumattomaan osaan itseä, ohjaa olemaan minä, se joka oikeasti on. Kantavana voimana on psykosynteesi ja tätä kautta muutoksen jatkuva eteenpäin vievä voima, luovat harjoitukset, meditaatio ja vahvistettu minä olen- tietoisuus,  joka ohjaa kohti hyväksyntää. 

Joustava mieli sallii avata oven sisimpään.
Tätä kohti vie omien alapersoonien tunnistaminen, haltuun otto ja harmonisointi yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi, jota johdetaan omasta keskuksesta käsin rakkaudella, lempeydellä ja myötätunnolla.


Kaiken tämän mahdollistaa jatkuva tietoisuuden harjoittaminen, jolla vahvistetaan omaa keskustaa kiireettömästi omassa tahdissa. 

Mukana valmennuksessa ovat tahdon lajit sekä laadut valjastettuna ottamaan rakastaen vastaan se mikä tulee näkyväksi, haluaa tulla näkyväksi ja kuulluksi. Alapersoonien tunnistaminen, näkyväksi tekeminen ja hyväksyminen osaksi itseä lisää itsetuntemusta, joka johtaa hallinnan kautta oman itsen haltuun ottoon. 

Tämä itsensä tunteminen, haltuun otto vie kohti pysyvämpää muutosta, muutosta, jossa keskitytään siihen mikä on ainutlaatuista itsessä, omissa lahjoissa.  

Piirrokseni valmennuksen keskeisistä elementeistä.Itsen haltuun otto voimauttaa löytämään oman paikan ja tilan elämässä sekä auttaa ymmärtämään oman kaipuun kohti jotain suurempaa olevan jokaisen teon/toiminnan takana. 

Tämä tuo näkyväksi sen, että toiveet, halut ja tarpeet eivät johda elämää, vaan oma tahto, harjoittelu/teot ja elämän asenne vievät kohti omia arvoja ja päämäärää.
 
Kaikki tämä luo mahdollisuuden täyden elämän elämiseen korkeimman itsen mukaisesti. Itsen haltuun otto ja omien alapersoonien tunnistaminen vapauttaa ahtaista toimintamalleista- ja tavoista, jotka ovat puristaneet kaikin voimin rooleihin. 

Vapaudutaan ulkopuolisten oletettuihin odotuksiin, toiveisiin vastaamisesta ja päästetään irti omista peloista. Ymmärretään alapersoonien vietävänä olemisen olevan automaattinen/opittu toimintamalli.

Oma henkinen kasvu ja kokonaisuuden osana olemisen ymmärtäminen muuttaa elämän. 

Minun tärkeimpien tekojen/taitojen lista tälle vuodelle.

Tämä muutos kestää loppu elämän ajan. Oma potentiaali on otettu käyttöön.
Elämä selkiytyy, rauhoittuu, puhdas tietoisuus ja läsnäolo itsessä luo aikomuksen tavoitella omaa parasta, omasta vapaasta tahdosta ja valinnasta ohjautuen. Toimitaan rakastavasti sekä lempeästi, myötätunnolla ja yhteistyöllä, armollisuuttakaan unohtamatta. 

Tämä kaikki tuo ymmärryksen siitä, että kaikki on tässä ja nyt.
Olen yhtä kaiken kanssa, erillisyyden poistuminen tuo levollisuuden ja rauhan sekä lisää oman ainutlaatuisuuden arvostamista.

Kysymyksiä sinulle:

Mikä saa sydämesi laulamaan ja sytyttää kuplivan innostuksen tunteen?

Mitä näet kun astut polulla askeleen taakse ja katsot avautuvaa näkymää?
Mihin suuntaan haluat edetä tästä kohtaa polkua? Mitä haluat saavuttaa polullasi?
Mitä tämä tarkoittaa sinulle, meille ja yhteisölle?
Minkä tulee muuttua, tapahtua tässä ja nyt? Mikä on seuraava askeleesi?
Mikä nousee pintaa?
Mikä voisi olla muoto/mielikuva tai liike asialle?
Mikä on suurempi kuva? Mikä tällä kaikella on tarkoituksena?
Miten voisit ottaa koko potentiaalisi käyttöösi? Voisitko antaa itsellesi luvan olla itsesi ja myös maailman palveluksessa? Kommentit