Kestävä onnellisuus ja sitoutuminenKestävä onnellisuus on oman elämäni arvostamista, oman itseni rakastamista ja kiitollisuutta jokaisesta hetkestä.
Kestävä onnellisuus on onnistumisen ja epäonnistumisen hetkiä, tietoisuutta omasta keskeneräisyydestäni. Kestävä onnellisuus on muutosta joka hetki, muutosta kohti omaa minääni, omaa sisintäni.
Kestävä onnellisuuteni rakentuu arjesta, haasteista oman itseni johtamisessa, tunteista, jotka kiitävät lävitseni ja läsnäolosta tässä ja nyt.
Kestävä onnellisuuteni on oman syntyperäni tunnistamista ja hyväksyntää. Kestävä onnellisuus on minulle kokoaikaista etsimistä, löytämistä, eksymistä, arvottamista ja omista arvoista sekä valinnoista oppimista.
Kestävä onnellisuuteni ei tule ulkopuoleltani, vaan sisältäni. Kestävä onnellisuuteni löytyy sisäisyydestä käsin, omistautumisesta, hyväksynnästä ja irti päästämisestä. Unohtamatta myöskään anteeksi antoa ja myötätuntoa itseäni kohtaan.
Kestävä onnellisuuteni ilmenee sisäisenä tasapainona, rauhana ja luottamuksena itseäni ja elämää kohtaan. Minä itse johdan itseäni kohti kestävää onnea tietoisilla valinnoilla, arvojeni mukaisilla teoilla ja omistautumalla arvojeni mukana tuleviin mahdollisuuksiin oivaltaa muutoksen tarpeellisuus itsessäni.
Olen osa tätä kaikkea ja olen minä. Minä. Minulla on rooleja, vaan roolini eivät määritä minua, vaan minä määritän miten rooleja toteutan. Roolini tuovat velvollisuuksia ja minä tiedän mikä on tärkeintä minulle; minä ja omana itsenäni oleminen.


Kestävän onnellisuuden löytäminen on minulle tietoisuusharjoituksia, myötätuntoharjoituksia, arvojen tutkimista ja sisäistämistä, stressin minimoimista ja ajatusten eriyttämistä. Onnellisuuttani lisäävät luonnossa liikkuminen, jooga, nauraminen/hassuttelu, läheisyys ja koskettaminen.


 Kysymyksiä:
 milloin olet onnellinen?
   mitä onnellisuus sinulle tarkoittaa?
mistä tiedät olevasi onnellinen?
miten voisit lisätä onnellisuuttasi?
voiko onnellisuutesi näkyä ulospäin?
-        

Sitoutuminen tuo näkyväksi oman suhtautumiseni elämään. Sitoutuminen luo pohjan tavoitteiden asettamiselle ja antaa päämäärätietoisen asenteen tekemiini valintoihin. Ilman sitoutumista ei ole muutoksen mahdollisuutta. Sitoutuminen herättää muutoshalukkuuden, luo pohjan toimintasuunnitelmalle ja helpottaa sopivien kannustimien asettamista tekojeni etenemiselle kohti tavoitteen toteutumista.
Sitoutuessani elämääni, teen omaa elämääni rikkaammaksi ja olen motivoituneempi seuraamaan mitä muutos tuo tullessaan. Motivaatio tuo mielekkyyttä johtaa itseäni kohti omaa hyvää elämääni.
Sitoutuneena olen myös valmiimpi kohtamaan epäonnistumisen ja syyllisyyden tunteet, sisäisen kriitikkoni ja stressin. Sitoutuneena kunnioitan myös omia rajojani ja voin joustavasti muuttaa suunnitelmaani. Sitoutuneena huomioin levon tarpeeni ja otan omaa aikaa. 


Sitoutumattomana ajelehdin virran mukana karikosta toiseen. Karikot ovat muiden odotuksia, ulkopuoleltani ohjautuvia arvoja. Oma itseni unohtuu kärsimyksen vyöryessä ylitseni yrittäessäni olla täydellinen.
Sitoutuminen ja mielekkyys vaativat itsetuntemusta, itsearvostusta ja minä olen- tietoisuuden ymmärtämistä/sisäistämistä.

Kysymyksiä:
       miten voisit saavuttaa tavoitteesi?
     miten voisit motivoida itseäsi?
millaista kannustusta/tukea voisit vastaanottaa?
miten käsittelet pettymyksiä/epäonnistumisia?
    miten hyvin kunnioitat omaa jaksamistasi?

Kommentit