Läsnäolon voimaa
Olemalla läsnä tietoisesti lakkaamme taistelemasta ja annamme asioiden olla sellaisia kuin ne ovat – kärsimys lievittyy ja lopulta väistyy

 Olemalla tietoisesti läsnä voimme keskittyä yhteyteen, ymmärrykseen ja rakkauteen

Olemalla läsnä kykymme kokea ja ilmaista empatiaa kehittyy ja samalla myötätunto lisääntyy itseä sekä muita kohtaan

 Olemalla läsnä ja kyvyn päivittäisellä tietoisella harjoittamisella opimme kohtaamaan omat rajat lempeästi sekä hyväksyen

 Olemalla läsnä oivallamme miten meidän on hyvä huolehtia itsestämme juuri nyt

 Olemalla läsnä lykkäämme nopeaa/hätäistä kannanottoa ja siirämme välittömän reaktion – automaattiohjaus pois päältä

 Olemalla läsnä huomaamme, että ajatukset ovat vain ajatuksia, ohikiitäviä mielen tapahtumia – asetumme olemaan tässä ja nyt

 Olemalla läsnä hahmottamme kokonaisuuksia ja näemme tekojemme syyt sekä seuraukset – elämme arvojemme mukaan

Olemalla läsnä saamme yhteyden omiin tunteisiimme - arvottaminen hyvän ja pahan tunteen välillä on tarpeetonta

Olemalla läsnä voimme muuttaa kokemuksemme toisenlaiseksi – uteliaisuus elämää kohtaan lisääntyy ja kipeät kokemukset menettävät vaikutuksensa, sillä hyväksymme ne osaksi itseämme

Olemalla läsnä avaudumme elämään elämäämme täysin omana itsenämme

Kommentit